W Treblince, przy poszczególnych punktach trasy, uczestnicy powinni dowiadywać się o historii tego miejsca, a w szczególności o ludziach, którzy tu ginęli. Opowieść uzupełniają przewodnicy pamięci, których relacje mogą towarzyszyć w drodze po obozie. W zakładce Przewodnicy Pamięci znajduje się 6 kilkustronicowych relacji dotyczących Treblinki. Losy każdego z autorów tych relacji były inne. Cypora Jabłoń-Zonszajn z Siedlec wraz z mężem popełniła samobójstwo w drodze do Treblinki. Franciszka Rublinlicht zmarła w ukryciu w Warszawie. Aron Czechowicz (z Warszawy) uciekł z Treblinki w wagonie  z ubraniami, Gustaw Boraks (przywieziony z getta częstochowskiego) uciekł w trakcie powstania. Obaj przeżyli wojnę. Bluma Szadur, warszawianka, i Guta Nakrycz z Otwocka straciły w Treblince rodziny, ale same przeżyły wojnę.

Proponujemy podzielenie jednej lub dwóch wybranych relacji na części, czytane po wstępie historycznym nauczyciela. Fragmenty relacji powinny być czytane przez uczniów. Przed rozpoczęciem czytania każdej relacji konieczne jest przeczytanie wprowadzenia (czasem jest to jedno zdanie) o autorze relacji. W załączonych relacjach wprowadzenie wyróżnione jest kursywą. Podział relacji na fragmenty, czy też wybranie z relacji fragmentów do przeczytania – to zadanie, które warto zrobić we współpracy z uczniami.