Na potrzeby projektu „Podróż Pamięci” Fundacja przygotowała prezentację „Obóz Zagłady w Treblince”, w której znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego obozu.  Prezentacja składa się z 32 slajdów historycznych oraz fragmentów relacji (spisanych w czasie wojny lub tuż po niej), ilustrowanych zdjęciami oraz fragmentami czytanymi przez lektora.

Ze względu na ochronę praw autorskich nie umieszczamy pełnej prezentacji na powszechnie dostępnej stronie w sieci. Całą prezentację wyślemy tym nauczycielom i uczniom, którzy się do nas zgłoszą e-mailem (fundacja@pamiectreblinki.org).

Można w różny sposób wykorzystać przygotowaną prezentację. Najprostsza wersja to przedstawienie jej w takiej postaci, jaka została przez Fundację przygotowana, zachęcamy jednak do wykorzystania jej w twórczy sposób.

Nauczyciel (lub inna osoba przedstawiająca prezentację) może wykorzystać jedynie część slajdów, dodawać inne i stworzyć własną koncepcję prezentacji. Dobre praktyki tworzenia prezentacji zachęcają, by slajdy zawierały nie tyle same informacje, lecz raczej komentarz do tego, o czym mówi prowadzący; rolą slajdów nie powinno być wyjaśnianie wszystkiego, lecz zaciekawienie słuchaczy i skupienie ich uwagi. Pełne znaczenie tego, co widać na ekranie, najlepiej, aby wyjaśniał prowadzący. Prezentacja o Treblince może zawierać na przykład slajd ze zdjęciem kamieni (albo pomnika z Treblinki) oraz czterema liczbami: 1, 11, 217, 17 000. Przestawienie przez nauczyciela znaczenia każdej z tych liczb zwiększa szansę na zapamiętanie przez uczniów, jak ważne są kamienie w koncepcji założenia pomnikowego w Treblince. To także dobra okazją do wyjaśnienia roli kamieni w żydowskiej tradycji upamiętniania.
Wszystkich, którzy będą prowadzili lekcję o Treblince, zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat sztuki prezentacji, np. z dostępnym na YouTube wykładem o dobrych praktykach i błędach, i dopasowanie własnego wariantu prezentacji do przedstawionych tam standardów.

W liceum przygotowanie takiej prezentacji można powierzyć uczniom. Jesteśmy otwarci w kwestii konsultacji zarówno dla nauczycieli jak i wskazanych przez nich uczniów w realizacji tego zadania.

Fragment prezentacji do pobrania (PowerPoint):  

Obóz Zagłady Treblinka II