Dziękujemy za zainteresowanie propozycjami Fundacji „Pamięć Treblinki”. Pomimo pandemii i wielu innych bardzo ważnych zdarzeń zwracamy Państwa uwagę na potrzebę poprowadzenia lekcji historycznej dotyczącej obozu Zagłady w Treblince. Mamy głębokie przekonanie o ponadczasowości takiej lekcji. To nie tylko pamięć o ofiarach czy poznanie ważnego fragmentu historii Polski i Warszawy, ale również to, co z lekcji Zagłady wynika dla nas wszystkich tu i teraz.

Proponujemy, aby zajęcia na temat Treblinki składały się z trzech bloków – rysu historycznego (tu pomocą będzie  prezentacja „Obóz Zagłady w Treblince”), fragmentu o ofiarach obozu Zagłady w Treblince (do wykorzystania prezentacja „Ofiary Obozu Zagłady w Treblince” lub prezentacja “Warszawskie Żydówki zamordowane w Treblince”) oraz rozmowy z uczniami na temat Zagłady, właśnie na przykładzie historii tego obozu. Dwa pierwsze bloki ukierunkowane są na przeszłość. Blok trzeci dotyczy przyszłości – wspólnego z uczniami zastanowienia się nad tym, co wynika z Zagłady dla nas samych, dla Polski, Europy i świata.

Przygotowany przez Fundację pakiet materiałów składa się z następujących pozycji:

  1. Prezentacja „Obóz Zagłady w Treblince”
  2. Prezentacja „Ofiary Obozu Zagłady w Treblince”
  3. Prezentacja “Warszawskie Żydówki zamordowane w Treblince”
  4. Prezentacja “Powstanie w Treblince”
  5. Prezentacja “Uciekinierzy z Treblinki”
  6. Zagadnienia do dyskusji z uczniami na lekcji o Treblince
  7. Lista lektur uzupełniających – można je znaleźć w zakładce Lektury.