Oferta Żydowskiego Instytutu Historycznego
im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

 

Zgodnie ze swoją misją, Żydowski Instytut Historyczny upowszechnia wiedzę na temat dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich i walczy o pamięć o Ich zagładzie. Instytucja realizuje swoje cele między innymi poprzez szeroką działalność edukacyjną kierowaną zarówno do uczniów jak i nauczycieli, prezentację zbiorów w ramach wystaw oraz różnorodnych wydarzeń kulturalnych, konferencji naukowych, spotkań popularno-naukowych, a także działalność wydawniczą. Instytut jest zarówno depozytariuszem pamięci o przeszłości, jak i żywym centrum kultury – miejscem, który aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej oraz postaw społecznych.

WYDARZENIA ROCZNICOWE

Marsz Pamięci 22 lipca

Począwszy od 2012 roku w rocznicę rozpoczęcia przez Niemców wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ŻIH organizuje Marsz Pamięci 22 lipca. Pochód ulicami dawnej dzielnicy żydowskiej przywołuje pamięć o tysiącach ofiar niemieckiego terroru, tych wszystkich, którzy zginęli w czasie istnienia getta, w czasie powstania i w akcjach likwidacyjnych. Uczestnicy Marszu Pamięci 22 lipca za każdym razem niosą ze sobą symboliczne Wstążki Pamięci z imionami zamordowanych warszawskich Żydów.

2 sierpnia rocznica buntu więźniów w obozie zagłady Treblinka II

Od 2013 roku Instytut organizuje na terenie Muzeum Treblinka uroczystości upamiętniające kolejne rocznice sierpniowego buntu więźniów obozu śmierci Treblinka II. W latach 2017-2020 wisiała stworzona przez artystę Michał Bojara symboliczna Wstęga Pamięci, na której wypisano imiona i nazwiska 4000 osób zamordowanych w Treblince. Instalacja została wykonana w ramach projektu Księga Imion, realizowanego przez Fundację „Pamięć Treblinki” wraz z Żydowskim Instytutem Historycznym. Celem tego projektu było przywrócenie pamięci o setkach tysięcy bezimiennych ofiar tego największego cmentarzyska polskich Żydów.

Podczas uroczystości edukatorzy ŻIH oprowadzają gości specjalnie przygotowaną i opracowana trasą. Na potrzeby odwiedzających Muzeum w Treblince oraz jako element projektu audioprzewodnika Żydowski Instytut Historyczny wraz z Fundacją “Pamięć Treblinki” przygotował mapę obozu zagłady w Treblince.

Organizując wspomniane uroczystości Instytut przyczynia się do upowszechnienia wiedzy i utrwalania pamięci o straszliwych zbrodniach, jakich dokonywano na ludności żydowskiej w trakcie Akcji Reinhardt.

WYSTAWA STAŁA

W listopadzie 2017 roku w gmachu ŻIH otwarta została wystawa stała „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Głównym tematem ekspozycji jest działalność konspiracyjnej grupy Oneg Szabat w getcie warszawskim oraz stworzone przez nią unikatowe Archiwum: od jego powstania do dzisiaj. Wystawa stawia sobie za cel prezentację tej wyjątkowej kolekcji, a także historii grupy Oneg Szabat w kontekście wydarzeń historycznych. Na wystawie pokazywane są ukryte z narażeniem życia w jednej z piwnic getta – dokumenty, listy i testamenty idących na śmierć, relacje świadków i ofiar ludobójstwa.

Działania edukacyjne wokół ekspozycji stałej:

 1. Oprowadzanie po wystawie (grupa docelowa: młodzież w wieku 14–19 lat)
 2. Warsztaty interaktywne:
  • Historia Getta Warszawy w dokumentach Oneg Szabat – warsztat z wykorzystaniem materiałów archiwalnych i fotografii
  • Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu – historia i znaczenie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy na przykładach biografii współpracowników Oneg Szabat – warsztat z wykorzystaniem materiałów filmowych
 3. Spacery edukacyjne:
  • Historycy, pisarki i listonosz – członkowie konspiracyjnej grupy Oneg Szabat w przestrzeni Getta Warszawy
  • Warszawa oczami Emanuela Ringelbluma – twórcy Podziemnego Archiwum Getta Warszawy
  • Niezatarte ślady Getta Warszawy

CENTRALNA BIBLIOTEKA JUDAISTYCZNA I PORTAL DELET

Centralna Biblioteka Judaistyczna

CBJ prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także poprzez osadzenie ich w kontekście historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce.

Portal Delet

Misją portalu Delet (hebr. ‘drzwi’) jest udostępnienie w formie cyfrowej najcenniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu SŻIH i ŻIH. Zbiory te nie były dotychczas prezentowane w całości, w spójnej i dostosowanej do ich charakteru formie. Portal Delet umożliwia zalogowanym użytkownikom pracę na udostępnionych zasobach. Dzięki interaktywnym narzędziom można w nim tworzyć wirtualne materiały edukacyjne – lekcje, warsztaty i oprowadzania kuratorskie.