W tej prezentacji proponujemy upamiętnienie kobiet, które w czasie wojny były w warszawskim getcie, a później zginęły w Treblince. W przygotowanym materiale znalazły się zarówno kobiety wybitne (Stefania Wilczyńska, Zofia Zamenhof, Regina Mundlak), ale też mniej lub zupełnie nieznane –  lekarki, artystki, aktorki, nauczycielki. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na trudne wybory, których kobiety  musiały dokonywać w czasie wojny. Najczęściej nie decydowały się  na opuszczenie swoich bliskich, mając świadomość śmierci dobrowolnie decydowały się iść z nimi w ostatnią drogę.

Ta prezentacja może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji o różnych postawach moralnych i podejmowaniu trudnych życiowych decyzji.

Proponujemy, aby ten fragment lekcji prowadzili sami uczniowie – każdy może przedstawić wybraną przez siebie osobę. W prezentacji przygotowaliśmy informacje o 22 kobietach. Slajdy zawierają zdjęcia oraz kilka zdań o każdej z nich. Uczeń powinien krótko opowiedzieć o wybranej osobie. Może również poszukać więcej informacji o niej w Internecie. W bazie danych na stronie www.pamiectreblinki.pl można znaleźć informacje o wielu innych osobach zamordowanych w Treblince.

Ze względu na ochronę praw autorskich nie umieszczamy pełnej prezentacji na powszechnie dostępnej stronie w sieci. Całą prezentację wyślemy tym nauczycielom i uczniom, którzy się do nas zgłoszą e-mailem (fundacja@pamiectreblinki.org).

We wstępnym słowie nauczyciela do tej lekcji warto powiedzieć, że w Treblince zginęło blisko milion niewinnych osób. Pozbawiano ich po kolei wszystkiego. Najpierw zabrano im pracę oraz cały majątek, potem wolność, następnie rzeczy osobiste – ubranie, kobietom włosy – a w końcu życie. Zabrano im nawet pamięć. Zginęli bowiem również wszyscy ci, którzy mogliby ich pamiętać. W Treblince ginęły całe społeczności.

Ważnym aspektem prezentacji poszczególnych osób mogłoby być pokazanie, jak niewiele życie tych ludzi różniło się od życia nas współcześnie. Być może zmieniły się trochę warunki życia, ale ludzie wówczas mieli podobne do naszych plany, takie jak my marzenia i związki uczuciowe. Natura ludzka jest niezmienna. Widać to wyraźnie, gdy czyta się na przykład wspomnienia spisane w czasie wojny.

Fragment prezentacji do pobrania (PowerPoint):

Warszawskie Żydówki zamordowane w Treblince

Proponujemy również prezentację „Ofiary Obozu Zagłady w Treblince”.

Chętnie pomożemy, jeśli pojawią się jakieś pytania lub problemy.