Zapoznaj się bliżej z losami kilku osób, które nazwaliśmy “przewodnikami pamięci”. Losy każdego z nich – i każdego inaczej – związane były z Treblinką. Kilkoro przeżyło wojnę.

Przewodnicy pamięci opowiadają historię własnymi słowami – w zachowanych dziennikach, listach, w relacjach złożonych po wojnie.

Cypora Jabłoń-Zonszajn – popełniła samobójstwo w drodze do Treblinki

Franciszka Rublinlicht – zmarła w ukryciu po aryjskiej stronie

Aron Czechowicz – uciekł z Treblinki i przeżył wojnę

Gustaw Boraks – uciekł z Treblinki i przeżył wojnę

Bluma Szadur – przeżyła po aryjskiej stronie

Guta Nakrycz – przeżyła po aryjskiej stronie